Sådan kan du komme i gang med at holde frilandsdyr

I dag er det et meget almindeligt syn at se folk med kæledyr af forskellige slags. Hunde, katte og gnavere er nogle af de mest udbredte typer af kæledyr. De er særligt udbredt blandt den ”almindelige” del af befolkningen.

Er der tale om større dyr i form af frilandsdyr, kan du som regel finde disse ude i landområderne. Med landområder menes der de steder i landet, som hovedsageligt bruges landbrug og dyrkelse af forskellige afgrøder og dyr.

Du vil som regel kunne finde følgende frilandsdyr ude i landområderne:

  • Grise
  • Køer og kvæg
  • Får
  • Geder
  • Høns
  • Heste
  • Gæs

Vil du gerne holde en eller flere racer af frilandsdyrene, behøver du heldigvis ikke at være en landmand for at kunne dette. Du vil dog ofte opleve at landmænd har nogle fordele, når det kommer til opdræt og hold af ovenstående dyreracer.

Men når det så er sagt, lad os dykke ned i, hvordan du kan hurtigere i gang med, samt få en god begyndelse på dit dyr opdræt.

Det afhænger af dyreracen

Inden at du bør kigge på indhegnings løsninger og lignende, er det vigtigt, at du først gør dig tanker om, hvilket dyr du gerne vil have. Det er nemlig dyret der sætter kravene til ting såsom indhegning, valg af mad, ophold og uderum, pladskrav mv.

Der kan her være stor forskel på høns, geder og heste. For eksempel, kan langt de fleste personer holde høns gående indenfor deres egne haver, uden helt store pladskrav.

Derimod har heste et behov for at have adgang til et stort udendørs område, hvor de kan opholde sig og løbe rund. Hertil har de også brug en stald, som de kan være i.

På den anden side kræver geder mindre plads end, hvad heste gør, men de kræver til gengæld, at du har en højere indhegning, da der er meget nysgerrige dyr af natur.

Næste skridt: Hvorhenne?

Efter at du har udvalgt dig et dyr, som du ønsker at holde, er det næste spørgsmål, hvor har du tænkt dig at holde det henne? Har du plads i hjemmet til at kunne dyret/dyrene i haven? Som udgangspunkt jo flere dyr du har, jo mere plads skal du bruge, hvilket godt kan være svært at anskaffe i forstadsområderne.

Afhængigt af hvor du bor, kan du være heldig, at du har adgang til nærliggende græsningslaug og lignende.

Efter at dit område er blevet udspecificeret, er det vigtigt, at du har sørget for, at dyrene er indhegnet med det rette dyrehegn. På den måde undgår du, at dine dyr vil slippe ud og forårsage eventuelle problemer for dig og andre personer i dit nærområde.

I nogle græsningslaug kan være allerede indhegnet, hvorfor du bør undersøge de enkelte græsningslaug, hvis du har nogen i dit nærområde.