En sund arbejdskultur

Hvordan man skaber en sund arbejdskultur afhænger af at give relationerne god plads og have en veldefineret etik. 

Flere virksomheder har forskellige perspektiver til problemstillingen. De strækker sig fra at arrangere løb til at få en fadøl eller sodavand efter arbejdstid. Nok en af de stærkeste katalysatorer til at få en stærk arbejdskultur er det fælles grin. 

Dynamics Property er en virksomhed med fokus på arbejdskulturen. Ved at lave forskellige arrangementer som firma-yoga og korsang, er det lykkedes virksomheden at oprette en meget givende firmakultur. 

 

Mange fordele ikke mindst på kvalitet 

Trivsel og jobtilfredshed er øget i firmaet, da en sund kultur fremmer medarbejdernes trivsel og jobtilfredshed. Når medarbejdere trives, er de mere engagerede og produktive, hvilket skaber en positiv arbejdsatmosfære

Den gode kultur har også mindsket stressniveauet blandt medarbejderne. Et støttende miljø via involvering udover firmaaktiviteterne har givet klare fordele på denne front. 

Øget produktivitet med kvalitet har givet store fordele: Medarbejdere, der føler sig godt tilpas, arbejder og mere effektivt. En sund kultur fremmer samarbejde, kreativitet og problemløsning, hvilket bidrager til øget produktivitet. Dynamics 365 som er den platform virksomheden arbejder med når der skal laves fagligt stærke ejendomsløsninger stiller høje krav, derfor er det vigtigt at de ansatte slapper af. 

Via den målrettede indsats er det lykkedes at tiltrække nye stærke ressourcer og samtidig fastholde talenter. Den stærk kultur fungerer som et stærkt “employer brand”. Det tiltrækker talentfulde medarbejdere og fastholder dem, da de ønsker at være en del af en organisation med en positiv kultur.

Alt i alt giver det en bedre kundeoplevelse og en komparativ konkurrencefordel i form af bedre kundeoplevelse. Medarbejdernes trivsel og engagement smitter af på kunderne. En glad og motiveret medarbejderbase skaber en bedre kundeoplevelse og styrker virksomhedens omdømme.

 

Relationer definerer hvem vi er

Som sidste tiltag overvejer virksomheden at lave fællesarrangementer med andre virksomheder for at stærke netværksoplevelsen for de ansatte. Pt. er det dog fremtidsmusik, da de allerede igangsatte tiltag skal sættes rigtigt på skinner. 

Virksomheden har helt klart den politik, at halve tiltag ikke er noget værd – måske det modsatte. 

 

Kunden er det vigtigste

 

Over alt hvad virksomheden foretager sig svæver kunden som det vigtigste. For at se om tiltag virker kontaktes kunder løbende med henblik på vurdering af samarbejdet. Indtil videre har responsen imidlertid været unik god. 

 

Konklusionen er

At der er mange brikker der skal passe sammen for at opnå en sund arbejdskultur, men uden vedholdenhed og kunden i sidste ende til at vurdere tiltagene giver det ganske enkelt ikke værdi.